• AS-NZS standart orta woltly tok kabeli
AS-NZS standart orta woltly tok kabeli

AS-NZS standart orta woltly tok kabeli

 • AS / NZS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.kabelleriň has mehaniki streslere we dartyş dartyşlaryna sezewar bolmaýan şertlerinde, içerde we daşarky desgalarda, açyk howada, kabel kanallarynda, suwda statiki ulanmak üçin işledi.Operasiýa ömrüniň dowamynda hemişelik bolup durýan we XLPE materialynyň ajaýyp izolýasiýa häsiýeti sebäpli, geçirijiniň ekrany we ýarym geçiriji materialyň izolýasiýa ekrany bilen berk bölünen (bir prosesde ekstrudirlenen), dielektrik ýitginiň gaty pes faktory sebäpli, kabeliň ýokary işleýiş ygtybarlylygy bar.Transformator stansiýalarynda, elektrik stansiýalarynda we senagat desgalarynda ulanylýar.

  Global orta woltly ýerasty kabel üpjün edijisi, aksiýamyzdan we guýrukly elektrik kabellerinden orta woltly ýerasty kabeliň dürli görnüşini hödürleýär.

   

   

 • AS / NZS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.

  Designedörite dizaýn edilen orta woltly kabeller
  Netijelilik we uzak ömür sürmek üçin her MV kabeli gurnama laýyk bolmaly, ýöne hakykatdanam kesilen kabeliň zerur bolýan wagtlary bolýar.MV kabel hünärmenlerimiz, talaplaryňyza laýyk çözgüt taýýarlamak üçin siziň bilen işleşip bilerler.Köplenç, gysga zynjyr kuwwatyny we toprak düzgünlerini üýtgetmek üçin sazlanyp bilinýän metal ekranyň meýdanynyň ululygyna täsir edýär.

  Her ýagdaýda, laýyklyk we önümçilik üçin berlen spesifikasiýa görkezmek üçin tehniki maglumatlar berilýär.Customhli ýöriteleşdirilen çözgütler MV Kabel Synagymyzda kämilleşdirilen synaglara sezewar edilýär.

  Hünärmenlerimiziň biri bilen gürleşmek üçin topara ýüz tutuň.

 • AS / NZS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.

  MV kabel ölçegleri:

  10kV, 11kV, 20kV, 22kV, 30kV we 33kV kabellerimiz, 35mm2-den 1000mm2-e çenli aşakdaky kesiş ölçeglerinde (Mis / Alýumin geçirijilerine baglylykda) bar.

  Uly ululyklar köplenç isleg boýunça elýeterlidir.

   

   

 • AS / NZS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV güýç kabeli

  AS / NZS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV güýç kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.