Konsentrik kabel çözgüdi

Konsentrik kabel çözgüdi

Konsentrik kabel, pes woltly programmalarda köplenç ulanylýan kabeliň bir görnüşidir.Bir ýa-da birnäçe gatlak izolýasiýa bilen gurşalan, daşarky konsentrik geçirijiler bilen gurşalan merkezi geçirijiden ybarat.Konsentrik geçirijiler adatça misden ýa-da alýuminden ýasalýar we kabel üçin bitarap geçiriji bolup hyzmat edýär.
Konsentrik kabeller köplenç pes woltly tok üpjünçiligi zerur bolan ýaşaýyş jaýlarynda we söwda jaýlarynda ulanylýar.Şeýle hem, telefon we internet liniýalaryny birikdirmek üçin telekommunikasiýa pudagynda köplenç ulanylýar.
PVC ýa-da XLPE izolýasiýasy bolan konsentrik kabelleriň dürli görnüşleri bar.Izolýasiýa materialynyň saýlanylmagy, ýörite ulanyşa we zerur elektrik we mehaniki aýratynlyklara baglydyr.
Konsentrik kabel çözgüdi saýlanylanda naprýatageeniýe derejesi, häzirki göterijilik ukyby, izolýasiýa materialy, geçirijiniň ululygy we görnüşi we kabeliň daşky gurşaw faktorlaryna garşy durmak ukyby ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Konsentrik kabelleri dogry gurmak we hyzmat etmek, olaryň ygtybarly we ygtybarly işlemegini üpjün etmekde möhümdir.

çözgüt (6)

Iş wagty: Iýul-21-2023