• Mis geçiriji sowutly we ýaragsyz dolandyryş kabeli
Mis geçiriji sowutly we ýaragsyz dolandyryş kabeli

Mis geçiriji sowutly we ýaragsyz dolandyryş kabeli

 • Mis geçiriji sowutly dolandyryş kabeli

  Mis geçiriji sowutly dolandyryş kabeli

  Dolandyryş kabeli Galvanizli polat simli sowutly kabel çyglylyga, poslama we şikeslere garşy aýratynlyklara eýedir we tunelde ýa-da kabel çukurynda goýulyp bilner.

  Çygly we çygly ýerlerde açyk we ýapyk enjamlar üçin, senagatda, demirýollarda, ulag signallarynda, termo we gidroelektrik stansiýalarynda signal we gözegçilik bölümlerini birleşdirýär.Gowy goralanda howada, kanallarda, garymlarda, polat direglerde ýa-da göni ýere goýulýar.

  Kabeller ýokary kuwwatly elektrik energiýasyny geçirmek we paýlamak üçin elektrik ulgamynyň esasy liniýalarynda ulanylýar we dolandyryş kabelleri elektrik energiýasynyň paýlaýyş nokatlaryndan elektrik energiýasyny dürli elektrik enjamlarynyň we enjamlarynyň birleşdiriji liniýalaryna gönüden-göni geçirýär.

 • Mis geçiriji ýaragsyz dolandyryş kabeli

  Mis geçiriji ýaragsyz dolandyryş kabeli

  Çygly we çygly ýerlerde açyk we ýapyk enjamlar üçin, senagatda, demirýollarda, ulag signallarynda, termo we gidroelektrik stansiýalarynda signal we gözegçilik bölümlerini birleşdirýär.Gowy goralanda howada, kanallarda, garymlarda, polat direglerde ýa-da göni ýere goýulýar.