Kabel çözgüdi
Arealaňaç geçirijiniň çözgüdi

Arealaňaç geçirijiniň çözgüdi

Arealaňaç geçirijiler izolýasiýa edilmedik we elektrik energiýasyny ýa-da signallary geçirmek üçin ulanylýan simler ýa-da kabellerdir.Arealaňaç geçirijileriň birnäçe görnüşi bar, şol sanda: Alýumin geçiriji polat berkidilen (ACSR) - A ...

Köpräk oka
ABC kabel çözgüdi

ABC kabel çözgüdi

ABC kabeli “Aerial Bundle Cable” diýmekdir.Overokarky elektrik liniýalary üçin ulanylýan tok kabeliniň bir görnüşidir.ABC kabelleri, adatça polatdan ýasalan merkezi habarçy siminiň daşyndan bükülen izolýasiýa edilen alýumin geçirijilerden durýar.Içinde ...

Köpräk oka
Gurluş siminiň çözgüdi

Gurluş siminiň çözgüdi

Gurluşyk simleri, jaýlaryň içki simleri üçin ulanylýan elektrik simleriniň bir görnüşidir.Adatça termoplastiki ýa-da termoset materialy bilen izolirlenen mis ýa-da alýumin geçirijilerden durýar.Gurmak üçin sim ulanylýar ...

Köpräk oka
Orta woltly tok kabeli çözgüdi

Orta woltly tok kabeli çözgüdi

Orta naprýa .eniýe tok kabelleri güýji bir ýerden beýlekisine geçirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller köplenç senagat sazlamalarynda, elektrik öndürýän desgalarda we ýokary woltly güýç zerur bolan beýleki programmalarda ulanylýar.Ol ýerde ...

Köpräk oka
Pes woltly tok kabeli çözgüdi

Pes woltly tok kabeli çözgüdi

Pes woltly elektrik kabelleri esasy elektrik üpjünçiliginden dürli enjamlara we enjamlara paýlamak üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Pes woltly tok kabeli çözgüdi saýlanylanda birnäçe faktor göz öňünde tutulmalydyr, i ...

Köpräk oka
Konsentrik kabel çözgüdi

Konsentrik kabel çözgüdi

Konsentrik kabel, pes woltly programmalarda köplenç ulanylýan kabeliň bir görnüşidir.Bir ýa-da birnäçe gatlak izolýasiýa bilen gurşalan, daşarky konsentrik geçirijiler bilen gurşalan merkezi geçirijiden ybarat.Konsentrik geçiriji ...

Köpräk oka
Dolandyryş kabeli çözgüdi

Dolandyryş kabeli çözgüdi

Dolandyryş kabelleri dolandyryş ulgamynda dürli komponentleriň arasynda signallary we maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller önümçilik, awtomatlaşdyryş we prosese gözegçilik ýaly pudaklarda möhümdir.Dolandyryş kabeli ergini saýlanyňyzda ...

Köpräk oka
OPGW kabel çözgüdi

OPGW kabel çözgüdi

OPGW (Optical Ground Wire) optiki süýümleri we metal geçirijileri birleşdirýän kabeliň bir görnüşidir.Elektrik energiýasy geçiriji we paýlaýyş pudagynda hem aragatnaşyk serişdesini, hem elektrik toguny üpjün etmek üçin ulanylýar ...

Köpräk oka