Awtoulaglar kabel çözgüdi

Awtoulaglar kabel çözgüdi

Awtoulag simleri we kabeller dürli ulaglarda we enjamlarda ulanylýar.Olar elektrik toguny we signallary ulagyň hemme ýerine ýetirmek üçin jogapkär sim geçiriji gurnamagyň möhüm bölegi.Awtoulag programmalarynda ulanylýan simler we kabeller, berk şertlere, ýokary temperatura we yrgyldylara garşy durmagy başarmaly.Şeýle hem, uzak möhletli ygtybarlylygy üpjün etmek üçin çeýe we çydamly bolmaly.Şonuň üçin awtoulag simleri we kabel öndürijileri önümleriniň awtoulag pudagynyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen materiallary we önümçilik proseslerini ulanýarlar.

çözgüt (5)

Iş wagty: Awgust-01-2023