• Orta naprýa .eniýe kabeli
Orta naprýa .eniýe kabeli

Orta naprýa .eniýe kabeli

 • AS / NZS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  AS / NZS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV tok kabeli

  Elektrik paýlanyşy ýa-da kiçi geçiriji torlar kabeli, adatça täjirçilik, senagat we şäher ýaşaýyş torlaryna esasy üpjünçilik hökmünde ulanylýar.10kA / 1sec çenli ýokary derejeli ýalňyş ulgamlar üçin amatly.Talap boýunça has ýokary näsazlyk häzirki bahalandyrylan konstruksiýalar bar.

  MV kabel ölçegleri:

  10kV, 11kV, 20kV, 22kV, 30kV we 33kV kabellerimiz, 35mm2-den 1000mm2-e çenli aşakdaky kesiş ölçeglerinde (Mis / Alýumin geçirijilerine baglylykda) bar.

  Uly ululyklar köplenç isleg boýunça elýeterlidir.

   

   

 • IEC / BS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Orta woltly kabeller monosil prosesi arkaly öndürilýär.35 KV çenli naprýa ateniýede ulanmak üçin 6KV we XLPE / EPR izolýasiýa kabellerini ulanmak üçin PVC izolýasiýa kabellerini öndürmek üçin zerur bolan ýokary hünärli zawod, iň häzirki zaman gözleg desgalary we ýokary hilli gözegçilik proseduralary bilen üpjün edýäris. .Taýýar izolýasiýa materiallarynyň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin materiallaryň hemmesi önümçilik döwründe arassaçylyk gözegçiliginde saklanýar.

   

 • IEC BS Standard 12-20kV-XLPE izolýasiýa edilen PVC örtülen MV tok kabeli

  IEC BS Standard 12-20kV-XLPE izolýasiýa edilen PVC örtülen MV tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Gurluşykda, ülňülerde we ulanylýan materiallarda uly üýtgeşiklikler bar - taslama üçin dogry MV kabelini kesgitlemek öndürijilik talaplaryny, gurnama talaplaryny we daşky gurşaw meselelerini deňleşdirmek, soňra kabel, senagat we kadalaşdyryjy talaplary üpjün etmek meselesidir.Halkara elektrotehniki komissiýasy (IEC) Orta naprýa .eniýe kabellerini 1kV-den 100kV çenli naprýa ratingeniýe derejesini kesgitlemek bilen, bu giň naprýa rangeeniýe diapazonydyr.3.3kV-den 35kV-e çenli ýokary naprýa .eniýe bolmanka pikir etmek has adaty zat.Cablehli woltlarda kabel aýratynlyklaryny goldap bileris.

   

 • SANS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  SANS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Mis ýa-da alýuminiý geçirijiler, bir ýa-da 3 ýadro, sowutly ýa-da ýaragsyz, PVC ýa-da galogen däl materialda, SANS ýa-da beýleki milli ýa-da halkara ülňülerde öndürilen naprýa 6eniýe 6,6-dan 33kV çenli.

 • SANS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen orta woltly tok kabeli

  SANS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen orta woltly tok kabeli

  Mis geçirijiler, ýarym geçiriji geçiriji ekran, XLPE izolýasiýa, ýarym geçiriji izolýasiýa ekrany, mis lenta metal ekrany, PVX düşek, alýumin simli sowut (AWA) we PVC daşky gabykly 11kV orta woltly elektrik togy.Kabel, SANS ýa-da beýleki milli ýa-da halkara ülňülerine öndürilen 6,6-dan 33kV çenli naprýa .eniýe bahasy üçin amatly

 • SANS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen orta woltly tok kabeli

  SANS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen orta woltly tok kabeli

  33KV üç ýadroly elektrik kabeli, orta woltly kabel diapazonynyň diňe ujypsyzja bölegi, elektrik ulgamlary, ýerasty, açyk howada we kabel kanallarynda gurnamak üçin amatly.

  Mis ýa-da alýuminiý geçirijiler, bir ýa-da 3 ýadro, sowutly ýa-da ýaragsyz, PVC ýa-da galogen däl materialda, SANS ýa-da beýleki milli ýa-da halkara ülňülerde öndürilen naprýa 6eniýe 6,6-dan 33kV çenli.

 • ASTM standart 15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  ASTM standart 15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  15kV CU 133% TRXLPE Doly bitarap LLDPE Çygly ýa-da gurak ýerlerde, göni jaýlamakda, ýerasty kanallarda we gün şöhlesine sezewar bolan ýerlerde geçiriji ulgamlarda ilkinji ýerasty paýlamak üçin ulanylýar.Adaty işlemek üçin 15,000 wolt ýa-da ondanam az we geçirijiniň temperaturasynda 90 ° C-den geçmeli däl.

 • IEC / BS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  3.8 / 6.6kV, köplenç BS6622 we BS7835 spesifikasiýalary bilen iňlis standartlary bilen baglanyşykly naprýa ratingeniýe derejesidir, bu ýerde amaly programmalar alýumin simleri ýa-da polat simli ýaraglar bilen üpjün edilen mehaniki goragdan peýdalanyp bilerler (bir ýadro ýa-da üç ýadro konfigurasiýasyna baglylykda).Şeýle kabeller durnukly gurnamalara we gaty agyr statiki enjamlara kuwwat berer, sebäbi berk gurluşy egilme radiusyny çäklendirýär.

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Üns beriň: UV şöhlelerine sezewar bolanda gyzyl daşky gabyk ýitip biler.

 • ASTM standart 25kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  ASTM standart 25kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  25KV kabeller, çygly we gurak ýerlerde, geçirijilerde, kanallarda, çukurlarda, legenlerde, NEC 311.36 we 250.4 (A) (5) bölümlerine laýyk gelýän we toprak geçiriji bilen gurlanda gönüden-göni jaýlanmak üçin amatlydyr. häsiýetleri islenýär.Bu kabeller, adaty işlemek üçin 105 ° C-den ýokary bolmadyk, geçirijiniň temperaturasynda üznüksiz işlemäge ukyply, gyssagly ýüklemek üçin 140 ° C we gysga utgaşma şertlerinde 250 ° C.Sowuk egilmek üçin -35 ° C derejesinde baha berildi.ST1 (pes tüsse) 1/0 we ondan uly ululyklara baha berilýär.PVC kurtka SIM tehnologiýasy bilen ýasaldy we sürtülme koeffisiýenti 0,2.Kabel geçirijide ýag çalmazdan kömek edip bolýar.1000 lira baha berildi. / FT iň ýokary pyýada basyşy.

 • IEC / BS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Mis geçirijilerli elektrik kabeli, ýarym geçiriji geçiriji ekrany, XLPE izolýasiýasy, ýarym geçiriji izolýasiýa ekrany, her ýadrosyň mis lentasy metal ekrany, PVX düşekleri, galvanizli polat simleri (SWA) we PVC daşky gaby.Mehaniki stresleriň garaşylýan energiýa ulgamlary üçin.Grounderasty gurnama ýa-da kanallarda amatly.

 • ASTM standart 35kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  ASTM standart 35kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  35kV CU 133% TRXLPE Doly Bitarap LLDPE Çygly ýa-da gurak ýerlerde, göni jaýlamakda, ýerasty kanallarda we gün şöhlesine sezewar bolan ýerlerde geçiriji ulgamlarda ilkinji ýerasty paýlamak üçin ulanylýar.Adaty işlemek üçin 35,000 wolt ýa-da ondanam az we geçirijiniň temperaturasynda 90 ° C-den geçmeli däl.

 • IEC / BS standart 6-10kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 6-10kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Coreadro simleri üçin alýumin simli sowut (AWA) we köp sanly kabeller üçin polat simli sowutlar (SWA), bu 11kV kabelleri göni gömmek üçin amatly mehaniki goragy üpjün edýär.Bu sowutly MV tok kabelleri köplenç mis geçirijiler bilen üpjün edilýär, ýöne şol bir standartyň haýyşy boýunça alýumin geçirijiler bilen hem elýeterlidir.Mis geçirijiler gysylan (2-nji synp), alýumin geçirijiler bolsa gysylan we gaty (1-nji synp) konstruksiýalary ulanyp standartlara laýyk gelýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2