Gurluş siminiň çözgüdi

Gurluş siminiň çözgüdi

Gurluşyk simleri, jaýlaryň içki simleri üçin ulanylýan elektrik simleriniň bir görnüşidir.Adatça termoplastiki ýa-da termoset materialy bilen izolirlenen mis ýa-da alýumin geçirijilerden durýar.Gurluşyk simleri, elektrik enjamlaryny we enjamlaryny binadaky esasy elektrik üpjünçiligine birikdirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem binany yşyklandyryş enjamlary, wyklýuçateller we rozetkalar ýaly binanyň dürli böleklerine paýlamak üçin ulanylýar.Gurluşyk simleri, THHN / THWN, NM-B we UF-B ýaly dürli ululyklarda we görnüşlerde elýeterlidir, hersiniň aýratyn aýratynlyklary we bahalary dürli amaly we gurşawy üçin amatly edýär.Gurluşyk simleri, howpsuzlygyny we işleýşini üpjün edýän dürli elektrik kodlaryna we ülňülerine tabyn edilýär.

çözgüt (3)

Iş wagty: Iýul-21-2023