Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Globallaşan dünýädäki simler we kabeller senagaty

  Globallaşan dünýädäki simler we kabeller senagaty

  “Grand View Research” tarapyndan ýakynda çap edilen hasabatda dünýädäki simleriň we kabelleriň bazaryň ululygynyň 2022-nji ýyldan 2030-njy ýyla çenli ýyllyk ösüş depgini (CAGR) 4.2% ösjekdigi çaklanylýar. 2022-nji ýylda bazaryň bahasy 202.05 dollar ...
  Koprak oka
 • Synag VS.Şahadatnama

  Synag VS.Şahadatnama

  Görnüş synagy bilen önüm şahadatnamasynyň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?Bu gollanma tapawutlary aýdyňlaşdyrmalydyr, sebäbi bazardaky bulaşyklyk erbet saýlamalara sebäp bolup biler.Kabeller gurluşykda çylşyrymly bolup biler, meniň birnäçe gatly ...
  Koprak oka
 • Kabel gollanmasy: THW sim

  Kabel gollanmasy: THW sim

  THW sim, ýokary temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, ýokary woltly kuwwaty we aňsat gurnama artykmaçlyklaryna eýe bolan köpugurly elektrik sim materialy.THW sim ýaşaýyş, söwda, ýerüsti we un ...
  Koprak oka