Giň meýdany tor kabeli çözgüdi

Giň meýdany tor kabeli çözgüdi

Giň meýdany tor (WAN) kabel çözgütleri geografiki taýdan dargadylan torlary uly meýdana birikdirmek üçin ulanylýar.Bu kabeller maglumatlary uzak aralyklara geçirmek we ofisler, maglumat merkezleri we bulut hyzmatyny üpjün edijiler ýaly dürli ýerleri birleşdirmek üçin niýetlenendir.

Iň ýaýran WAN kabel çözgütlerine süýümli optiki kabeller we mis kabeller girýär.WAN birikmeleri üçin ýokary geçirijilik giňligi, pes gijä galmagy we elektromagnit päsgelçiligine immuniteti sebäpli süýümli optiki kabeller has gowy görülýär.Mis kabelleri, beýleki tarapdan has arzan we gysga aralyklarda ulanylyp bilner.

Jiapu Kabel, howa süýümli optiki kabelleri we mis kabelleri goşmak bilen WAN kabel çözgütleriniň giň toplumyny hödürleýär.

çözgüt (7)

Iş wagty: Awgust-01-2023