• IEC-BS standart orta woltly tok kabeli
IEC-BS standart orta woltly tok kabeli

IEC-BS standart orta woltly tok kabeli

 • IEC / BS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 3.8-6.6kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  3.8 / 6.6kV, köplenç BS6622 we BS7835 spesifikasiýalary bilen iňlis standartlary bilen baglanyşykly naprýa ratingeniýe derejesidir, bu ýerde amaly programmalar alýumin simleri ýa-da polat simli ýaraglar bilen üpjün edilen mehaniki goragdan peýdalanyp bilerler (bir ýadro ýa-da üç ýadro konfigurasiýasyna baglylykda).Şeýle kabeller durnukly gurnamalara we gaty agyr statiki enjamlara kuwwat berer, sebäbi berk gurluşy egilme radiusyny çäklendirýär.

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Üns beriň: UV şöhlelerine sezewar bolanda gyzyl daşky gabyk ýitip biler.

 • IEC / BS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 6.35-11kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Mis geçirijilerli elektrik kabeli, ýarym geçiriji geçiriji ekrany, XLPE izolýasiýasy, ýarym geçiriji izolýasiýa ekrany, her ýadrosyň mis lentasy metal ekrany, PVX düşekleri, galvanizli polat simleri (SWA) we PVC daşky gaby.Mehaniki stresleriň garaşylýan energiýa ulgamlary üçin.Grounderasty gurnama ýa-da kanallarda amatly.

 • IEC / BS standart 6-10kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 6-10kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Coreadro simleri üçin alýumin simli sowut (AWA) we köp sanly kabeller üçin polat simli sowutlar (SWA), bu 11kV kabelleri göni gömmek üçin amatly mehaniki goragy üpjün edýär.Bu sowutly MV tok kabelleri köplenç mis geçirijiler bilen üpjün edilýär, ýöne şol bir standartyň haýyşy boýunça alýumin geçirijiler bilen hem elýeterlidir.Mis geçirijiler gysylan (2-nji synp), alýumin geçirijiler bolsa gysylan we gaty (1-nji synp) konstruksiýalary ulanyp standartlara laýyk gelýär.

 • IEC / BS standart 8.7-15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 8.7-15kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  15kV, IEC 60502-2 laýyklykda öndürilen berk magdan enjamlary kabellerini goşmak bilen, enjam kabelleri üçin adatça kesgitlenýän naprýa .eniýedir, ýöne Iňlis standart sowutly kabelleri bilen hem baglanyşyklydyr.Aşgazan garşylygyny üpjün etmek üçin, esasanam yzky programmalar üçin magdan kabelleri berk rezin bilen örtülip bilinýän bolsa, BS6622 we BS7835 adaty kabeller, ýerine polat simli ýaraglar bilen mehaniki gorag bilen PVC ýa-da LSZH materiallarynda örtülýär.

 • IEC / BS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 12.7-22kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  BS6622 we BS7835 öndürilen kabeller, adatça, 2-nji synp gaty berk mis geçirijiler bilen üpjün edilýär.Coreeke ýadro kabellerinde ýaragyň içindäki induksiýanyň öňüni almak üçin alýumin simli sowut (AWA) bar, köp sanly kabellerde mehaniki goragy üpjün edýän polat simli sowut (SWA) bar.Bular 90% -den gowrak gurşawy üpjün edýän tegelek simlerdir.

  Üns beriň: UV şöhlelerine sezewar bolanda gyzyl daşky gabyk ýitip biler.

 • IEC / BS standart 18-30kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 18-30kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Coreeke ýadro kabelleri, 3,8 / 6.6KV-den 19 / 33KV-e çenli we ýygylygy 50Hz bolan nominal naprýa Ueniýe Uo / U bilen elektrik energiýasyny paýlamak üçin niýetlenendir.Olar esasan elektrik üpjünçilik stansiýalarynda, içerde we kabel kanallarynda, açyk howada, ýerasty we suwda, şeýle hem önümçilikler, kommutatorlar we elektrik stansiýalary üçin kabel tarelkalarynda oturtmak üçin amatlydyr.

 • IEC / BS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  IEC / BS standart 19-33kV-XLPE izolýasiýa edilen MV orta woltly tok kabeli

  Orta woltly kabeller monosil prosesi arkaly öndürilýär.35 KV çenli naprýa ateniýede ulanmak üçin 6KV we XLPE / EPR izolýasiýa kabellerini ulanmak üçin PVC izolýasiýa kabellerini öndürmek üçin zerur bolan ýokary hünärli zawod, iň häzirki zaman gözleg desgalary we ýokary hilli gözegçilik proseduralary bilen üpjün edýäris. .Taýýar izolýasiýa materiallarynyň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin materiallaryň hemmesi önümçilik döwründe arassaçylyk gözegçiliginde saklanýar.

   

 • IEC BS Standard 12-20kV-XLPE izolýasiýa edilen PVC örtülen MV tok kabeli

  IEC BS Standard 12-20kV-XLPE izolýasiýa edilen PVC örtülen MV tok kabeli

  Elektrik stansiýalary ýaly energiýa ulgamlary üçin amatly.Kanallarda, ýerasty we açyk ýerlerde gurmak üçin.

  Gurluşykda, ülňülerde we ulanylýan materiallarda uly üýtgeşiklikler bar - taslama üçin dogry MV kabelini kesgitlemek öndürijilik talaplaryny, gurnama talaplaryny we daşky gurşaw meselelerini deňleşdirmek, soňra kabel, senagat we kadalaşdyryjy talaplary üpjün etmek meselesidir.Halkara elektrotehniki komissiýasy (IEC) Orta naprýa .eniýe kabellerini 1kV-den 100kV çenli naprýa ratingeniýe derejesini kesgitlemek bilen, bu giň naprýa rangeeniýe diapazonydyr.3.3kV-den 35kV-e çenli ýokary naprýa .eniýe bolmanka pikir etmek has adaty zat.Cablehli woltlarda kabel aýratynlyklaryny goldap bileris.