60227 IEC 10 BVV elektrik gurluşyk simli yşyk PVC izolýasiýa edilen PVC gaby

60227 IEC 10 BVV elektrik gurluşyk simli yşyk PVC izolýasiýa edilen PVC gaby

Aýratynlyklary:

    Kesgitli simler üçin ýeňil PVC izolýasiýa edilen PVC gabyk BVV gurluşyk simleri.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Çalt maglumatlar:

Kesgitli simler üçin ýeňil PVC izolýasiýa edilen PVC gabyk BVV gurluşyk simleri.

Goýmalar:

60227 IEC 10 BVV Elektrik Gurluşyk Simleri elektrik gurmakda, öý elektrik enjamlarynda, gurallarda, telekommunikasiýa enjamlarynda, wyklýuçatel dolandyryş, elektrik kommutatorynyň röle we gural panellerinde we düzediji enjamlarda, motor başlangyçlarynda we dolandyryjylarda içerki birikdirijiler ýaly maksatlarda ulanylýar.

.

Tehniki öndürijilik:

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (Uo / U):300 / 500V
Geçirijiniň temperaturasy:Adaty ulanylanda geçirijiniň iň ýokary temperaturasy: 70ºC
Gurnama temperaturasy:Gurnalan daşky gurşawyň temperaturasy 0ºC-den pes bolmaly däldir
Iň pes egilme radiusy:
Kabeliň egilme radiusy: (D-kabeliň diametri)
D≤25mm ------------------ ≥4D
D> 25mm ------------------ ≥6D


Gurluşyk:

Dirijor:Oresadroslaryň sany: 1,2,3,4 ýa-da 5
Geçirijiler 1 ýa-da 2-nji synp üçin IEC 60228-de berlen talaplary ýerine ýetirmeli.
- gaty geçirijiler üçin 1-nji synp;
- gysylan geçirijiler üçin 2-nji synp;
Zolýasiýa:PVC (Poliwinil hlorid) IEC laýyklykda PVC / C görnüşi
Gap:PVC (Poliwinil hlorid) IEC laýyklykda PVC / ST4 görnüşi

Aýratynlyklary:

60227 IEC 10 standarty

60227 IEC 10 ýeňil PVC izolirlenen PVC gabyk BVV gurluşyk sim

Geçirijiniň nominal kesiş bölümi Dirijor synpy Nominal izolýasiýa galyňlygy Iň ýokary diametri Maks.DCR garşylygy 20 ℃ (Ω / km) Min. Izolýasiýa garşylygy 70 at
(mm²) / (mm) (mm) Düz Metal bilen örtülen (Ω / km)
2 × 1.5 1 0.7 10 12.1 12.2 0.011
2 × 1.5 2 0.7 10.5 12 12.2 0.01
2 × 2.5 1 0.8 11.5 7.41 7.56 0.01
2 × 2.5 2 0.8 12 7.41 7.56 0.009
2 × 4 1 0.8 12.5 4.61 4.7 0.0085
2 × 4 2 0.8 13 4.61 4.7 0.0077
2 × 6 1 0.8 13.5 3.08 3.11 0.007
2 × 6 2 0.8 14 3.08 3.11 0.0065
2 × 10 1 1 16.5 1.83 1.84 0.007
2 × 10 2 1 17.5 1.83 1.84 0.0065
2 × 16 1 1 20 1.15 1.16 0.0052
2 × 25 2 1.2 24 0.727 0.734 0.005
2 × 35 1 1.2 27.5 0.524 0.529 0.0044
3 × 1.5 2 0.7 10.5 12.1 12.2 0.011
3 × 1.5 1 0.7 11 12.1 12.2 0.01
3 × 2.5 2 0.8 12 7.41 7.56 0.01
3 × 2.5 1 0.8 12.5 7.41 7.56 0.009
3 × 4 2 0.8 13 4.61 4.7 0.0085
3 × 4 1 0.8 13.5 4.61 4.7 0.0077
3 × 6 2 0.8 14.5 3.08 3.11 0.007
3 × 6 1 0.8 15.5 3.08 3.11 0.0065
3 × 10 2 0.1 17.5 1.83 1.84 0.007
3 × 10 1 1 19 1.83 1.84 0.0065
3 × 16 2 1 21.5 1.15 1.16 0.0052
3 × 25 1 1.2 26 0.727 0.734 0.005
3 × 35 2 1.2 29 0.524 0.529 0.0044
4 × 1.5 2 0.7 11.5 12.1 12.2 0.011
4 × 1.5 1 0.7 12 12.1 12.2 0.01
4 × 2.5 2 0.8 13 7.41 7.56 0.01
4 × 2.5 1 0.8 13.5 7.41 7.56 0.009
4 × 4 2 0.8 14.5 4.61 4.7 0.0085
4 × 4 1 0.8 15 4.61 4.7 0.0077
4 × 6 2 0.8 16 3.08 3.11 0.007
4 × 6 1 0.8 17 3.08 3.11 0.0065
4 × 10 2 1 19 1.83 1.84 0.007
4 × 10 1 1 20.5 1.83 1.84 0.0065
4 × 16 2 1 23.5 1.15 1.16 0.0052
4 × 25 1 1.2 28.5 0.727 0.734 0.005
4 × 35 2 1.2 32 0.524 0.529 0.0044
5 × 1.5 1 0.7 12 12.1 12.2 0.011
5 × 1.5 2 0.7 12.5 12.1 12.2 0.01
5 × 2.5 1 0.8 14 7.41 7.56 0.01
5 × 2.5 2 0.8 14.5 7.41 7.56 0.009
5 × 4 1 0.8 16 4.61 4.7 0.0085
5 × 4 2 0.8 17 4.61 4.7 0.0077
5 × 6 1 0.8 17.5 3.08 3.11 0.007
5 × 6 2 0.8 18.5 3.08 3.11 0.0065
5 × 10 1 1 21 1.83 1.84 0.007
5 × 10 2 1 22 1.83 1.84 0.0065
5 × 16 2 1 26 1.15 1.16 0.0052
5 × 25 2 1.2 31.5 0.727 0.734 0.005
5 × 35 2 1.2 35 0.524 0.529 0.0044