ASTM Standard MV ABC Howa birikdirilen kabeli

ASTM Standard MV ABC Howa birikdirilen kabeli

Aýratynlyklary:

    Agaç siminde ýa-da spacer kabelinde ulanylýan, agaç simleri we Messenger goldaýan kosmos kabeli üçin standart ICEA S-121-733 laýyklykda öndürilen, synagdan geçen we bellenen 3 gatly ulgam.Bu 3 gatly ulgam geçiriji galkandan (1-nji gatlak), ondan soň 2 gatly örtükden (2-nji we 33-nji gatlaklardan) ybarat.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Arza:

Agaç simleri izolýasiýa kabeli bolup, başlangyç weikinji derejeli paýlamaçäkli ýer ýa-da ýollar ýa-da berk koridorlar ýaly hukuklar bilen.Arealaňaç üstki geçirijiler ýaly gurnalyp bilner.Göni şortiklerden we beýleki zatlar bilen dessine fleşkalardan gaça durmakda täsirli.
Agaç simleri agaç sim ulgamynda ulanylanda, tekiz konfigurasiýada, ýalaňaç ýa-da örtülen üst geçirijilerdäki ýaly izolýatorlarda aralyk gurulýar.Aly öz-özüni goldaýan geçirijilerACSR, gurnamagyň bu görnüşine mahsusdyr.
Spacer kabeli, spacer kabel energiýa ulgamynda ulanylanda, spacer enjamlary tarapyndan saklanýan göwher konfigurasiýasynda birmeňzeş aralyk bilen gurulýar.Spacer we kabel ýygnamak, ýalaňaç alýumin örtükli polat, ACSR, OPGW ýa-da ýalaňaç habarçy tarapyndan goldanýar.galvanizli polat sim.Spacer kabel gurnamalary iň az ýol tutýar, iň dar ýol ýa-da koridor talap edýär.

asd
asd

Standart:

ICEA S-121-733 --- GÖRNÜŞ simleri we habarçy goldaýan giňişlik kabeli

Naprýa: eniýe:

15Kv 25kV 35kV

Gurluşyk:

Geçiriji: tegelek, konsentrirlenen gysylan geçirijiler, tegelek gysylan ýa-da gysylmadykAAAC, AAC;ACSR.
Geçirijiniň ekrany: ýarym geçiriji gatlak (XLPE-SC)
Inszolýasiýa : LDTRPE (Pes dykyzlykly ýollara çydamly, biri-birine bagly polietilen)
Daşky gabyk : dykyzlykly ýollara çydamly polietilen (HDTRPE)

asd

Näme üçin bizi saýlamaly?

Highokary derejeli material ulanyp ýokary hilli kabeller öndürýäris:

Näme üçin bizi saýlamaly (2)
Näme üçin bizi saýlamaly (3)
Näme üçin bizi saýlaň (1)
Näme üçin bizi saýlamaly (5)
Näme üçin bizi saýlamaly (4)
Näme üçin bizi saýlamaly (6)

Islegiňizi bilýän baý tejribe topary:

1212

Öz wagtynda eltip bermegi kepillendirýän oňat desgalar we kuwwatly zawod:

1213

3 gatly 15kV AAC agaç sim

CondagdaýyÖlçegi CondagdaýySetirler Geçirijiniň diametri Geçirijiniň galkan galyňlygy Içki gatlagyň galyňlygy Daşky gatlak galyňlygy Takmynan.OD Takmynan.Agram Bahalandyrylan güýç
AWG / KCMIL # dýuým mil mil mil dýuým f / 1000ft lb
1/0 7 0.336 15 75 75 0.666 210 1791
2/0 7 0.376 15 75 75 0.706 246 2259
3/0 7 0.423 15 75 75 0.753 289 2736
4/0 7 0.475 15 75 75 0.805 343 3447
266.8 19 0.537 15 75 75 0.867 407 4473
336.4 19 0.603 15 75 75 0.933 487 5535
397.5 19 0.659 15 75 75 0.989 558 6399
477 19 0.722 15 75 75 1.052 648 7524
556.5 37 0.78 20 75 75 1.12 742 8946
636 37 0.835 20 80 80 1.195 846 10260
795 19 0.932 20 80 80 1.292 1020 12510

3 gatly 25kV AAC agaç sim

CondagdaýyÖlçegi CondagdaýySetirler Geçirijiniň diametri Geçirijiniň galkan galyňlygy Içki gatlagyň galyňlygy Daşky gatlak galyňlygy Takmynan.OD Takmynan.Agram Bahalandyrylan güýç
AWG / KCMIL # dýuým mil mil mil dýuým f / 1000ft lb
1/0 7 0.336 15 125 125 0.866 309 1791
2/0 7 0.376 15 125 125 0.906 350 2259
3/0 7 0.423 15 125 125 0.953 400 2736
4/0 7 0.475 15 125 125 1.005 460 3447
266.8 19 0.537 15 125 125 1.067 531 4473
336.4 19 0.603 15 125 125 1.133 621 5535
397.5 19 0.659 15 125 125 1.189 698 6399
477 19 0.722 20 125 125 1.262 806 7524
556.5 37 0.78 20 125 125 1.32 899 8946
636 37 0.835 20 125 125 1.375 995 10260
795 37 0.932 20 125 125 1.472 1181 12510