Mis geçiriji sowutly dolandyryş kabeli

Mis geçiriji sowutly dolandyryş kabeli

Aýratynlyklary:

    Dolandyryş kabeli Galvanizli polat simli sowutly kabel çyglylyga, poslama we şikeslere garşy aýratynlyklara eýedir we tunelde ýa-da kabel çukurynda goýulyp bilner.

    Çygly we çygly ýerlerde açyk we ýapyk enjamlar üçin, senagatda, demirýollarda, ulag signallarynda, termo we gidroelektrik stansiýalarynda signal we gözegçilik bölümlerini birleşdirýär.Gowy goralanda howada, kanallarda, garymlarda, polat direglerde ýa-da göni ýere goýulýar.

    Kabeller ýokary kuwwatly elektrik energiýasyny geçirmek we paýlamak üçin elektrik ulgamynyň esasy liniýalarynda ulanylýar we dolandyryş kabelleri elektrik energiýasynyň paýlaýyş nokatlaryndan elektrik energiýasyny dürli elektrik enjamlarynyň we enjamlarynyň birleşdiriji liniýalaryna gönüden-göni geçirýär.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Arza:

Köpugurly kabellerimiz çygly we çygly ýerlerde açyk we ýapyk gurnamalar üçin niýetlenendir.Demir ýollary, ulag signallary, termoenergetika we gidroelektrik stansiýalaryny öz içine alýan pudaklaryň köpüsinde signalizasiýa we gözegçilik bölümlerini birleşdirmek üçin iň amatly saýlawdyr.Bu kabelleri aňsatlyk bilen howada, kanallarda, garymlarda, polat direglerde ýa-da gönüden-göni ýerde goýup, dürli şertlerde ygtybarly goragy üpjün edip bolýar.

Gurluşyk:

Görnüşi: KVV32
Kabel görnüşi: KVV32
Geçiriji material: Mis
Geçirijiniň gurluşygy: Gaty ýa-da gysylan görnüşlerde bar
Izolýasiýa materialy: PVC ýa-da XLPE
Galkan gurluşygy: Gaplanan sim galkany bilen enjamlaşdyrylan, örtüginiň derejesi 60% -den 90% -e çenli.
Orarag gurluşygy: Polat simli ýaraglar (SWA) ýa-da polat lenta ýaraglary (STA) arasynda saýlaň.
Gabyk materialy: PVX

Öndürijilik aýratynlyklary:

Standart: IEC - 60502
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 450 / 750V
Geçiriji: IEC 228-iň 1-nji synpyna görä ýumşak dykylan gaty mis sim
Izolýasiýa: Poliwinilhlorid 70 rated ýa-da 85 rated / biri-birine bagly polietilen 90 rated baha berildi
Gurnama: oresadroslar birleşip, zerur bolanda doldurgyçlar bilen tegelek gurnama kabelini emele getirýärler
Reňk kody: Ak sanly gara ýadro we bir ýaşyl sary ýadro
Eddingorgan-düşek: Poliwinilhlorid
Maraglar;BS 1442-e galvanizli polat simli ýaraglar
Gabygy: alawy saklaýan poliwinilhlorid, gara ýa-da çal
Iň pes egilme radiusy: 12 xd (d = umumy diametri)
Temperatura reýtingi: iş wagtynda 5-den 50 ℃

Standartlar:

IEC / EN 60502-1
IEC 228
BS 1442

Bellik:

KVV32 kabellerimiz ýokary hilli materiallar bilen bezelendir we aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli gurluşyk wariantlaryny hödürleýär.

Standartlar

IEC / EN 60502-1
IEC 228
BS 1442

KONDUKTOR SIZE KORLARNYUMBER SANY KONDUCTOR NOMINAL INSULASI THA TIKNESI NOMINAL SHEAT THICNESS GYSGAÇA DIAMETER TER AIGHRATYNY GÖRMEK
No.ok.x Maks.DC Res.20 ° C.
mm² No.ok. mm Ω / km mm mm mm kg / km
1.5 5 1 × 1.38 12.1 0.7 1.5 11.8 200
7 1 × 1.38 12.1 0.7 1.5 17.38 561
10 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 20.74 744
12 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 19.2 501
14 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 21.97 860
16 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 23.51 1052
19 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 24.4 1149
24 1 × 1.38 12.1 0.7 1.7 27.36 1367
30 1 × 1.38 12.1 0.7 2 29.19 1577
37 1 × 1.38 12.1 0.7 2 31.32 1817
44 1 × 1.38 12.1 0.7 2.2 35.48 2327
2.5 5 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 18.73 633
7 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 19.82 734
10 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 24.16 1089
12 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 22.02 694
14 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 25.67 1273
16 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 25.49 1311
19 1 × 1.78 7.41 0.8 1.7 26.5 1441
24 1 × 1.78 7.41 0.8 2 30.48 1776
30 1 × 1.78 7.41 0.8 2 32.28 2054
37 1 × 1.78 7.41 0.8 2 35.46 2579
44 1 × 1.78 7.41 0.8 2.2 38.84 2999
4 5 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 19.3 727
7 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 20.45 855
10 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 25 1267
12 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 22.89 871
14 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 26.59 1505
16 1 × 2.26 4.61 0.8 1.7 27.7 1639
19 1 × 2.26 4.61 0.8 2 29.45 1853
24 1 × 2.26 4.61 0.8 2 33.7 2310
30 1 × 2.26 4.61 0.8 2 36.49 2885
37 1 × 2.26 4.61 0.8 2.2 38.75 3323