Poslamaýan poslamaýan polat turbasy OPGW kabeli

Poslamaýan poslamaýan polat turbasy OPGW kabeli

Aýratynlyklary:

    1. Durnukly gurluş, ýokary ygtybarlylyk.
    2. Ikinji optiki süýümi artykmaç uzynlygy almaga ukyply.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

asd

Arza:

Newly Täze gurlan ýerüsti elektrik liniýalarynda köplenç ulanylýar.
Big Köp mukdarda süýümleriň we ultra ýokary woltly (UHV) geçiriji liniýalaryň talaplaryny kanagatlandyryp biler.
Large Uly ýalňyş gysga utgaşdyryjy tok geçirip, ýyldyrymdan goramagy üpjün edip biler.

Esasy aýratynlyklary:

1. Durnukly gurluş, ýokary ygtybarlylyk.
2. Ikinji optiki süýümi artykmaç uzynlygy almaga ukyply.
3. ortionoýulmalara we gapdal basyşa ajaýyp garşylyk.
4. highokary mehaniki streslere we yşyklandyryşdan goramagyň ajaýyp ýerine çydap biler.

Standart

ITU-TG.652 Modeeke re modeimli optiki süýümiň aýratynlyklary.
ITU-TG.655 Nol däl dispersiýanyň häsiýetleri - üýtgedilen ýeke re modeim süýümleri optiki.
EIA / TIA598 B. Süýümli optiki kabelleriň pol kody.
IEC 60794-4-10 Elektrik liniýalary boýunça howa optiki kabelleri - OPGW üçin maşgala spesifikasiýasy.
IEC 60794-1-2 Optiki süýüm kabelleri - bölek synag proseduralary.
IEEE1138-2009 Elektrik peýdaly elektrik liniýalarynda ulanmak üçin optiki ýer simini barlamak we ýerine ýetirmek üçin IEEE standarty.
IEC 61232 Alýumin - Elektrik maksatly polat sim.
IEC60104 Alýuminiý magniý kremniy garyndy simleri, üstünden geçiriji geçirijiler üçin.
IEC 6108 Tegelek sim konsentrik, elektrik gysylan geçirijiler.

Tehniki parametr

Iki gatly adaty dizaýn

Spesifikasiýa Süýüm sanamak Diametri (mm) Agramy (kg / km) RTS (kN) Gysga aýlaw (KA2s)
OPGW-89 [55.4; 62.9] 24 12.6 381 55.4 62.9
OPGW-110 [90.0; 86.9] 24 14 600 90 86.9
OPGW-104 [64.6; 85.6] 28 13.6 441 64.6 85.6
OPGW-127 [79.0; 129.5] 36 15 537 79 129.5
OPGW-137 [85.0; 148.5] 36 15.6 575 85 148.5
OPGW-145 [98.6; 162.3] 48 16 719 98.6 162.3

Üç gatlak üçin adaty dizaýn

Spesifikasiýa Süýüm sanamak Diametri (mm) Agramy (kg / km) RTS (kN) Gysga aýlaw (KA2s)
OPGW-232 [343.0; 191.4] 28 20.15 1696 343 191.4
OPGW-254 [116.5; 554.6] 36 21 889 116.5 554.6
OPGW-347 [366.9; 687.7] 48 24.7 2157 366.9 687.7
OPGW-282 [358.7; 372.1] 96 22.5 1938 358.7 372.1

Bellik:
1. “Overhead Optical Ground Wire” -iň diňe bir bölegi tablisada görkezilýär.Beýleki aýratynlyklary bolan kabeller soralyp bilner.
2.Kabelleri bir re modeim ýa-da multimodly süýümler bilen üpjün edip bolýar.
3. requestörite işlenip düzülen kabel gurluşy isleg boýunça elýeterlidir.
4.Kabelleri gury ýadro ýa-da ýarym gury ýadro bilen üpjün edip bolýar