60227 IEC 53 RVV 300 / 500V Çeýe bina kabeli ýeňil PVC izolýasiýa edilen PVC gaby

60227 IEC 53 RVV 300 / 500V Çeýe bina kabeli ýeňil PVC izolýasiýa edilen PVC gaby

Aýratynlyklary:

    Oorapyk elektrik gurallary üçin açyk PVC örtükli çeýe kabel.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Çalt maglumatlar:

Oorapyk elektrik gurallary üçin açyk PVC örtükli çeýe kabel.

Goýmalar:

60227 IEC 53 RVV 300 / 500V Çeýe gurluşyk kabeli, durmuş enjamlary, ösümlik we tehnika, sim geçiriji we şnur öndürmek üçin amatlydyr. Bu ýerde berlen daşky gabyk ýörite PVC, öz-özüni öçüriji we ýangyn saklaýjydyr.Arealaňaç mis, inçe sim geçiriji, olar siziň üçin 2 ýadro we 3 ýadro görnüşi.Bahalandyrylan naprýa .eniýe 300 / 500V.

.

Tehniki öndürijilik:

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (Uo / U):300 / 500V
Geçirijiniň temperaturasy:Adaty ulanylanda geçirijiniň iň ýokary temperaturasy: 70ºC
Gurnama temperaturasy:Gurnalan daşky gurşawyň temperaturasy 0ºC-den pes bolmaly däldir
Iň pes egilme radiusy:
Kabeliň egilme radiusy: (D-kabeliň diametri)
D≤25mm ------------------ ≥4D
D> 25mm ------------------ ≥6D


Gurluşyk:

Dirijor:Geçirijileriň sany: 2,3,4,5 ýa-da beýleki köp ýadroly.
Geçirijiler 5-nji synp üçin IEC 60228-de berlen talaplary ýerine ýetirmeli.
Oresadrolary ýygnamak:Tegelek şnur: ýadrolar birleşdiriler.Tekiz şnur: ýadrolar parallel goýulmalydyr.
Zolýasiýa:PVC (Poliwinil hlorid) IEC laýyklykda PVC / D görnüşi
Gap:PVC (Poliwinil hlorid) IEC laýyklykda PVC / ST5 görnüşi

Aýratynlyklary:

60227 IEC 53 standart

60227 IEC 53 Lightagty PVC izolirlenen PVC gabyk RVV çeýe gurluşyk sim

Geçirijiniň nominal kesiş bölümi Nominal izolýasiýa galyňlygy Nominal gabyň galyňlygy Iň ýokary diametri Maks.DCR garşylygy 20 ℃ (Ω / km) Min. Izolýasiýa garşylygy 70 at
(mm²) (mm) (mm) (mm) Düz Metal bilen örtülen (Ω / km)
2 × 0.75 0.6 0.8 7.2 ýa-da 4,5 × 7.2 26 26.7 0.011
2 × 1 0.6 0.8 7.5 ýa-da 4,7 × 7.5 19.5 20 0.01
2 × 1.5 0.7 0.8 8.6 13.3 13.7 0.01
2 × 2.5 0.8 1 10.6 7.98 8.21 0.009
2 × 4 0.8 1.1 12.4 4.95 5.09 0.007
2 × 6 * 0.8 1.2 14.6 3.3 3.39 0.006
3 × 0.75 0.6 0.8 7.6 26 26.7 0.011
3 × 1 0.6 0.8 8 19.5 20 0.01
3 × 1.5 0.7 0.9 9.4 13.3 13.7 0.01
3 × 2.5 0.8 1.1 11.4 7.98 8.21 0.009
3 × 4 0.8 1.1 13.2 4.95 5.09 0.007
3 × 6 * 0.8 1.2 15.6 3.3 3.39 0.006
4 × 0.75 0.6 0.8 8.3 26 26.7 0.011
4 × 1 0.6 0.9 9 19.5 20 0.01
4 × 1.5 0.7 1 10.5 13.3 13.7 0.01
4 × 2.5 0.8 1.1 12.5 7.98 8.21 0.009
4 × 4 0.8 1.1 14.4 4.95 5.09 0.007
4 × 6 * 0.8 1.2 17.1 3.3 3.39 0.006
5 × 0.75 0.6 0.9 9.3 26 26.7 0.011
5 × 1 0.6 0.9 9.8 19.5 20 0.01
5 × 1.5 0.7 1.1 11.6 13.3 13.7 0.01
5 × 2.5 0.8 1.2 13.9 7.98 8.21 0.009
5 × 4 0.8 1.2 15.6 4.95 5.09 0.007
5 × 6 * 0.8 1.3 18.5 3.3 3.39 0.006