Coreeke ýadro PV gün kabeli

Coreeke ýadro PV gün kabeli

Aýratynlyklary:

    Gün modullarynyň arasynda kabel üçin we modul setirleri bilen DC / AC inwertorynyň arasynda uzaldyjy kabel hökmünde

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Arza:

Gün modullarynyň arasynda kabel üçin we modul setirleri bilen DC / AC inwertorynyň arasynda uzaldyjy kabel hökmünde

Standart:

Özara baglanyşykly gün kabelleri - EN 50618 laýyklykda kepillendirilen H1Z2Z2-K görnüşi

Önüm aýratynlyklary:

Ameangyn saklaýjy, Howa / UV çydamly, Ozona çydamly, Gowy kesme we aşgazana garşylyk

Kabel gurluşygy:

Geçiriji: BS EN 50618 cl boýunça inçe simli gaplanan mis geçiriji.5.
Izolýasiýa: UV çydamly, biri-birine bagly, halogen erkin, ýadro izolýasiýasy üçin ýangyn saklaýjy birleşme.
Esasy kesgitleme: Gyzyl, gara ýa-da tebigy
Gabygy: UV çydamly, biri-biri bilen baglanyşyp bilýän, halogen erkin, izolýasiýa üçin Sheath üçin ýangyn saklaýjy birleşme.
Kabeliň reňki: Gara ýa-da Gyzyl, Gök

Peýdalary:

1. fireangyn ýaýramagynyň we ýangyn bolan zäherli ýangyç gazlarynyň azalmagy
2. Mehaniki täsirlere garşy berklik
3. Açyk programmalar üçin
4.Hyzmat ömri: Garaşylýan ömri ≥25 ýyl

Gurluşyk Geçirijiniň gurluşygy Dirijor Daşarky Garşylyk Maks Häzirki göterijilik ukyby
No.ok.2 No.ok. mm mm Ω / Km A
1 × 1.5 30 × 0,25 1.58 4.90 13.3 30
1 × 2.5 50 × 0.256 2.06 5.45 7.98 41
1 × 4.0 56 × 0.3 2.58 6.15 4.75 55
1 × 6 84 × 0.3 3.15 7.15 3.39 70
1 × 10 142 × 0.3 4.0 9.05 1.95 98
1 × 16 228 × 0.3 5.7 10.2 1.24 132
1 × 25 361 × 0.3 6.8 12.0 0.795 176
1 × 35 494 × 0.3 8.8 13.8 0.565 218
1 × 50 418 × 0.39 10.0 16.0 0.393 280
1 × 70 589 × 0.39 11.8 18.4 0.277 350
1 × 95 798 × 0.39 13.8 21.3 0.210 410
1 × 120 1007 × 0.39 15.6 21.6 0.164 480