Ekiz ýadro goşa XLPO PV Gün kabeli

Ekiz ýadro goşa XLPO PV Gün kabeli

Aýratynlyklary:

    Ekiz ýadro goşa XLPO PV Gün kabelini kabel tarelkalaryna, sim ýollaryna, geçirijilere we ş.m. gurnamaga rugsat berilýär.

Çalt Jikme-jiklik

Parametr tablisasy

Haryt bellikleri

Arza:

Ekiz ýadro goşa XLPO PV Gün kabelini kabel tarelkalaryna, sim ýollaryna, geçirijilere we ş.m. gurnamaga rugsat berilýär Bu kabel gün senagatynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Goýmalar, ulgam integrasiýasynyň balansynda gutulary we beýleki zerur marşrutlary ýygnamak üçin modul setirlerinden kabel marşrutlaryny öz içine alýar.

Standart:

EN 50618: 2014 laýyklykda ekiz ýadro gün kabeli

Önüm aýratynlyklary:

Ameangyn saklaýjy, Howa / UV çydamly, Ozona çydamly, Gowy kesme we aşgazana garşylyk

Kabel gurluşygy:

Geçiriji: BS EN 50618 cl boýunça inçe simli gaplanan mis geçiriji.5.
Izolýasiýa: UV çydamly, biri-birine bagly, halogen erkin, ýadro izolýasiýasy üçin ýangyn saklaýjy birleşme.
Esasy kesgitleme: Gyzyl, gara ýa-da tebigy gabyk:
UV çydamly, kesişýän, halogen erkin, izolýasiýa üçin gabyk üçin ýangyn saklaýjy birleşme.
Kabeliň reňki: Gara ýa-da Gyzyl, Gök

Peýdalary:

1. Iki diwar izolýasiýasy.Elektron şöhle biri-birine bagly
2. UV, ýag, ýaglar, kislorod we ozona ajaýyp garşylyk
3. Aşgazana ajaýyp garşylyk
4.Galogensiz, ýalyn saklaýjy, pes zäherlilik
5. Ajaýyp çeýeligi we ýyrtyk öndürijiligi 6. Highokary naprýa .eniýe we tok göterijilik ukyby

Gurluşyk Geçirijiniň gurluşygy Dirijor Daşarky Garşylyk Maks Häzirki göterijilik ukyby
No. × mm² No.ok. mm mm Ω / Km A
2 × 1.5 30 × 0,25 1.58 4.90 13.3 30
2 × 2.5 50 × 0.256 2.06 5.45 7.98 41
2 × 4.0 56 × 0.3 2.58 6.15 4.75 55
2 × 6 84 × 0.3 3.15 7.15 3.39 70
2 × 10 142 × 0.3 4.0 9.05 1.95 98
2 × 16 228 × 0.3 5.7 10.2 1.24 132
2 × 25 361 × 0.3 6.8 12.0 0.795 176
2 × 35 494 × 0.3 8.8 13.8 0.565 218
2 × 50 418 × 0.39 10.0 16.0 0.393 280
2 × 70 589 × 0.39 11.8 18.4 0.277 350
2 × 95 798 × 0.39 13.8 21.3 0.210 410
2 × 120 1007 × 0.39 15.6 21.6 0.164 480